Handboksförslagen

Tungt inlägg i handboksdebatten. Om Christer Pahlmblads Mässa för enhetens skull

Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2015, s. 357-360. Anmälan av Christer Pahlmblad, Mässa för enhetens skull: kommentarer och förslag till en reviderad mässordning för Svenska kyrkan (Artos 2014). Kyrkohandboksförslaget från 2012 ställer frågan på sin spets: finns egentligen Svenska kyrkan längre? Som ett slags koncern med gemensam logga och standardiserade hemsidor, ja – men …

Tungt inlägg i handboksdebatten. Om Christer Pahlmblads Mässa för enhetens skull Läs mer »

Framtidens gudstjänst?

Mikael Isacson. Recension av Stephan Borgehammar (red.) Framtidens gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat (Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 89)  Artos & Norma, Skellefteå, 2014, s 264. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2015, s. 75ff. Framtidens gudstjänst! Om det används som slagord för kyrkohandboksförslaget, tycks entusiasmen måttlig. Vass kritik har framförts i inomkyrklig media och rikstäckande morgontidningar, från församlingar och …

Framtidens gudstjänst? Läs mer »

Vi behöver en stramare handbok

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans Tidning 20 mars 2014. Markus Klefbeck slår huvudet på spiken angående förslaget till ny kyrkohandbok i Kyrkans Tidning nummer 10/14. Han påpekar att flera av remissfrågorna är alltför oprecisa för att ge någon vägledning, och att flera avgörande frågor dessutom inte ställs alls. Artikelns slutsats blir att …

Vi behöver en stramare handbok Läs mer »

Refektioner över nattvardsbönerna i HBF 2012

Mikael Isacson. Föredrag för präster och kyrkomusiker i Göta Älvdalens kontrakt, Göteborgs stift den 7 mars 2013. 1. Uppgift Avsikten här är att ge några teologiska, liturgiska och språkliga reflektioner utifrån en närläsning av nattvardsbönerna i handboksförslaget 2012. Min utgångspunkt är dels såsom nytestamentlig exeget med vana att dissekera texter i detalj, dels såsom kyrkoherde …

Refektioner över nattvardsbönerna i HBF 2012 Läs mer »

Ny kyrkohandbok 4. Några principiella synpunkter

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 753-760. Kan även läsas som PDF. Förslaget till ny kyrkohandbok och ordningen för Högmässa och Mässa har tidigare redovisats och kommenterats i SPT nr 22, 23 och 24. I denna avslutande artikel diskuterar författarna några mer principiella frågeställningar och kommenterar i större utsträckning förslagets …

Ny kyrkohandbok 4. Några principiella synpunkter Läs mer »

Ny kyrkohandbok, 3. Måltiden och mässans sändning

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 725-732. Kan även läsas som PDF. Måltiden Liturgireformer i många olika samfund under andra hälften av 1900-talet låter måltidsdelen av mässan formas efter skeendet i instiftelseorden: Jesus tog, tackade, bröt och gav. Denna tankegång finns också med i HB 1986 och i föreliggande handboksförslag. …

Ny kyrkohandbok, 3. Måltiden och mässans sändning Läs mer »

Ny kyrkohandbok, 2. Mässans samling och Ordet

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 697-703. Kan även läsas som PDF. Det förslag till ny kyrkohandbok som skall nu skall prövas i Svenska kyrkan innehåller dels vad som kallas den allmänna gudstjänsten, dels de kyrkliga handlingarna (dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning). Förslaget består av tre böcker: en textvolym, …

Ny kyrkohandbok, 2. Mässans samling och Ordet Läs mer »

Ny kyrkohandbok, 1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 657-662. Kan även läsas som PDF. Våren 2016 ska Svenska kyrkan få en ny kyrkohandbok. Ett försöksmaterial och antagits och prövas under kyrkoåret 2012/13; cirka en tredjedel av församlingarna deltar i försöksverksamheten. Redan i februari 2014 ska utvärderingen lämnas in och, om allt går …

Ny kyrkohandbok, 1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet Läs mer »

Rulla till toppen