Mässbok

Mässbok (red. M. Isacson och M. Löwegren) kan köpas av Artos förlag.

Inledningskapitlet, ”Kommentar och anvisningar”, finns i ett särtryck med titeln Att gestalta mässan idag. Detta kan fritt laddas ner och kopieras under förutsättningen att källan anges.

Mässbok är avsedd att användas tillsammans med Kyrkohandbok för Svenska kyrkan ( HB ). Den ges ut till inspiration och hjälp att fördjupa firandet av eukaristins mysterium i enlighet med allmänkyrklig tradition.

Mässboken innehåller en mässordning baserad på det material i HB som fanns redan i HB 86, förslag på böner för moment som är öppna för fri formulering samt ett rikare kyrkoårsmaterial. I Mässbok återfinns däremot inte material som är nyskrivet eller förändrat jämfört med HB : s föregångare, eftersom vi inte fått tillstånd av Kyrkostyrelsen att publicera dessa. För vissa moment finns också förslag på alternativ, som kan kräva domkapitlets tillstånd att använda i en huvudgudstjänst; dessa är markerade med en asterisk (*).

Det material som återfinns i HB är omfattande. Ingen församling förutsätts heller använda materialet i sin helhet. Som vägledning finns därför här instruktioner och anvisningar hur mässan i Svenska kyrkan kan gestaltas i enlighet med allmänkyrklig praxis inom ramen för gällande HB; därmed befrämjas kyrkans enhet i eukaristins firande. På detta sätt blir Mässbok ett exempel hur materialet i HB kan användas. Utgångspunkten är att högmässan är den klassiska och fullödiga formen för mässans firande i Svenska kyrkan. Högmässans ordning kan sedan förkortas när t. ex. en vardagsmässa firas.

Rulla till toppen