Dokument

Här finns dokument kring liturgiska frågor, där vi själva inte är författare.

PM om koncelebration – skrivet av biskop Lars Eckerdal till biskopsmötet i februari 2000. Eckerdal var biskop i Göteborgs stift 1991-2003.

Rekommendation kring handhavandet av nattvardens sakrament – utfärdat av biskop Sven Lindegård 1990. Lindegård var biskop i Växjö stift 1973-1991. Biskopsmötet ”beslöt att i princip ställa sig bakom de ’Rekommendationer angående handhavandet av altarets heliga sakrament’, som utgivits våren 1990 av biskopen i Växjö efter beredning i prostmötet.” (Biskopsmötet 19910121-23, § 20)

Diakonernas liturgiska handhavande – bl.a. med anvisningar för sjukkommunion eller enskild kommunion i hemmet. Fastställt av biskop Jan-Arvid Hellström 1994. Hellström var biskop i Växjö stift 1991-1994.

Rulla till toppen