Mikael & Mikael

Här finns våra texter om gudstjänst och liturgi samlade. Vi har bl.a. gett ut Mässbok (2018, nytryck 2021) och Lektionarium (2011) på Artos förlag. 

Om oss

Mikael Isacson är kontraktsprost och kyrkoherde i Kungälv-Ytterby församling samt teologie doktor i Nya Testamentets exegetik. Han har ett särskilt intresse för hur Bibeln används i gudstjänsten och i de liturgiska texterna samt för kyrkorätt. Isacson kan nås på mikael(at)isacson.be.

Mikael Löwegren är präst och föreståndare för Laurentiistiftelsen i Lund. Han sitter i redaktionen för årsboken Svenskt Gudstjänstliv och är verksam som skribent. Löwegren kan nås på forestandare(at)laurentiistiftelsen.se.

Vår senaste bok

Vi medverkar båda i Mikael Löwegren och Markus Hagberg (red.). Enhetens tecken: Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan, arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2021, Artos förlag 2022.

Vad innebär det egentligen att förvalta sakramenten enligt Svenska kyrkans ordning? Här belyses det svenskkyrkliga mässfirandet utifrån olika perspektiv: spiritualitet, historia, dogmatik, kyrkorätt, ekumenik samt pastoralt arbete. Boken vill vara en resurs för ett gestaltande av eukaristin som befrämjar de kristnas synliga enhet. De sex artiklarna är ursprungligen en serie föredrag på Laurentiistiftelsen i Lund. Sist i boken finns fyra punkter som tillsammans ger vägledning till ett firande av mässan enligt Svenska kyrkans handbok såsom ett enhetens tecken.

Våra senaste artiklar

 • Att välja bibelord för griftetal
  Hur väljer en präst bibelord för ett griftetal? Principerna kan vara många: att utgå från den gångna söndagens texter, att växla mellan några bibelord, att välja en vers som särskilt anknyter till den avlidne. Eller så kan man kombinera dessa över tid. Hur valde präster bibelord förr? Andreas Berglin ger … Läs mer
 • Recension av Why We Sing. Essays in Honour of Anders Ekenberg’s 75th birthday.
  Why We Sing. Music, Word, and Liturgy in Early Christianity. Essays in Honour of Anders Ekenberg’s 75th Birthday. Carl Johan Berglund, Barbara Crostini & James A. Kelhoffer (red.). Brill 2022, 612 s. Anders Ekenberg (f. 1946) är en polyhistor. Många tidigare studenter vid Uppsala universitet och Newmaninstitutet har mött honom … Läs mer
 • Huvudgudstjänst. Ett instrumentellt eller innehållsligt begrepp?
  Uppsats i Kyrkorätt, framlagd vid Fjellstedtska skolan/Johannelunds teologiska högskola i mars 2023. Uppsatsen som PDF. Huvudgudstjänst är ett centralt begrepp i den kyrkorättsliga regleringen av Svenska kyrkans gudstjänstfirande. Ändå har termen inte någon entydig definition.[1] Och termen tycks användas på olika sätt i kyrkoordningen och i kyrkohandboken. Avsikten här är: … Läs mer
 • Grund och gränser för nattvardsfirandet i Svenska kyrkan
  Sammanfattning i PDF-format. ”Gör detta till min åminnelse” ”Gör detta till min åminnelse” (1 Kor 11:24, 25; Luk 22:19). Jesu uppmaning till lärjungarna är grunden till nattvardsfirandet, inte bara för Svenska kyrkan utan för alla kyrkor. I Nya testamentet finns fyra skildringar av nattvardens instiftande (Matt 26:20–29; Mark 14:17–25; Luk … Läs mer

Rulla till toppen