Författarnamn: Mikael Löwegren

Bygga vidare – Jerk Alton och den nutida kyrkorumsarkitekturen (recension)

M. Löwegren. Recension av Gunnar Weman (text) och Tord Harlin (foto), Bygga vidare – Jerk Alton och den nutida kyrkorumsarkitekturen, Skellefteå: Artos 2009. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2010, s. 73-76. Bland mycket annat var Svenska kyrkans 1900-tal också ett kyrkobyggandets århundrade. Det byggdes om och byggdes nytt i en takt och omfattning som saknar motstycke. […]

Bygga vidare – Jerk Alton och den nutida kyrkorumsarkitekturen (recension) Läs mer »

Att elevera eller inte elevera

M. Löwegren. Svensk pastoraltidskrift 2007, s. 280-281. Nattvardsbönens återkomst Återupptäckten av den teologiska rikedomen i fornkyrkan har öppnat nya dörrar i vår tid. Genom att man återvänt till den kristna liturgins gemensamma källor råder det idag, i varje fall på officiell nivå, en rätt påfallande internationell konsensus om vad en nattvardsbön är och hur den

Att elevera eller inte elevera Läs mer »

Om ”Mänsklig gudstjänst” (recension)

M. Löwegren, Recension av Martin Modéus, Mänsklig gudstjänst. Om gudstjänsten som relation och rit. Stockholm: Verbum 2005. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2005, s. 668-670. ”Hur får vi rum att vara människor i gudstjänsten, och hur ska vi göra för att gudstjänsten skall bli mänsklig?” är frågan som ligger i botten på Martin Modéus prästmötesavhandling för

Om ”Mänsklig gudstjänst” (recension) Läs mer »

Rulla till toppen