Författarnamn: Mikael Löwegren

Enhetens tecken: Att gestalta mässan i Svenska kyrkan idag

Eukaristin är hela kyrkans gudstjänst. Den lokalt firade mässan skall – såväl i sin struktur som i enskilda delar – svara mot liturgins innersta väsen, anknyta till den stora kyrkliga liturgitraditionen och ge uttryck för allmännelig/katolsk och apostolisk tro. Följande fyra punkter är en vägledning till ett firande av mässan enligt Svenska kyrkans handbok såsom […]

Enhetens tecken: Att gestalta mässan i Svenska kyrkan idag Läs mer »

Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan

Lärjungarnas enhet står tydligt i centrum för Jesus när han instiftar eukaristin. I den natt han blir förråd vädjar han inte bara för skaran i den Övre salen utan för ”alla som genom deras ord tror på mig” – det vill säga kyrkan. När han ger apostlarna den nya påskmåltiden till hans åminnelse, ber han

Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan Läs mer »

Högmässan är kyrkolivets centrum. Att leva med en sakramental grundsyn under pandemin

När jag sitter i prästgårdens arbetsrum och lägger sista handen vid denna artikel kommer beskedet från regeringen att de sista restriktionerna för allmänna sammankomster med anledning av Coronautbrottet kommer att lyftas den 29 september. Naturligtvis är det en stor glädje och lättnad men det kommer knappast att vara som att vrida på en strömbrytare och

Högmässan är kyrkolivets centrum. Att leva med en sakramental grundsyn under pandemin Läs mer »

Det viktigaste med livesändning högmässa är inte att ”kommunicera”

Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans tidnings webbupplaga 2021-02-09. Nöden har tvingat fram en digitalisering av gudstjänstlivet. Många debatterar och diskuterar det vi just nu är med om. De nödvändiga val som måste göras i det lokala sammanhanget tydliggör olika tendenser som funnits länge i Svenska kyrkan, och skiljelinjerna framstår klarare. Eva Cronsioe bidrar till detta

Det viktigaste med livesändning högmässa är inte att ”kommunicera” Läs mer »

Alla upphovsrättsfrågor kring handboken är inte lösta

Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans Tidning nr 40/2020. ”Alla upphovsrättsliga frågor är lösta” säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling i KT 36/2020. Det gäller Kyrkohandboken 2017, och hon är intervjuad med anledning av den träffade uppgörelsen med Harald Göranssons efterlevande. Antingen talar hon mot bättre vetande eller så har hon inte koll på sina

Alla upphovsrättsfrågor kring handboken är inte lösta Läs mer »

Vad ska vi göra om vi inte kan delta i söndagsmässan?

Mikael Löwegren. Tidigare opublicerad. Om jag är sjuk och inte kan komma till mässan på söndag, eller om vi kommer till den punkt i dessa coronatider att alla söndagsmässor ställs in – vad kan vi då göra för att vidmakthålla den kristna söndagen? Vi har alla tillgång till gudstjänster på radio eller i teve. Jag

Vad ska vi göra om vi inte kan delta i söndagsmässan? Läs mer »

Melodin till ”Din död förkunnar vi”

Vi fick en fråga kring melodin till ”Din död förkunnar vi”. Här följer det svar som Mikael Löwegren skrev. Eftersom frågan är av större intresse kommer svaret att bearbetas och utvidgas till en kommande artikel kring denna och andra frågor som är relaterade till denna acklamation. Denna artikel blev M. Löwegren, ”Trons mysterium i Svenska

Melodin till ”Din död förkunnar vi” Läs mer »

Gemensam ordning för nattvardsgudstjänster? Ett förslag med stora förändringar

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk Pastoraltidskrift 2019, s. 262-265. Ett förslag om gemensam ordning för nattvardsgudstjänster inom Svenska kyrkan är ute på remiss. Kyrkokansliets rättsavdelning har efter biskopsmötets önskemål upprättat en promemoria som redovisar rättsläget samt föreslår vissa förändringar i kyrkoordningen (Ks 2019-0058). Förslaget innebär att kyrkohandboken skall användas för Måltidens moment

Gemensam ordning för nattvardsgudstjänster? Ett förslag med stora förändringar Läs mer »

Gudstjänst i Svenska kyrkan

Mikael Löwegren. Publicerad i Stina Fallberg Sundmark (red.) Kristen gudstjänst – en introduktion, Artos 2018, s. 103-135 . Svenska kyrkans gudstjänstliv kännetecknas idag av stor pluralitet. Vilken typ av gudstjänst det är man firar, hur den gestaltas och vilken musik man använder skiftar i hög grad från församling till församling. Utvecklingen har de senaste decennierna

Gudstjänst i Svenska kyrkan Läs mer »

”Vi har del i den västliga kristenhetens liturgiska arv” Om Svenska kyrkans evangelisk-katolska gudstjänst

Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk Pastoraltidskrift 2019, s. 5-10, 37-42. Texten bygger till stor del på bearbetade delar av artikeln ”Gudstjänst i Svenska kyrkan” i Stina Fallberg Sundmark (red.) Kristen gudstjänst: en introduktion, Artos förlag 2018. Svenska kyrkans anspråk på katolicitet kan inte skiljas från hennes mässfirande. Vill hon verkligen förstå sig själv som en evangelisk-katolsk

”Vi har del i den västliga kristenhetens liturgiska arv” Om Svenska kyrkans evangelisk-katolska gudstjänst Läs mer »

Rulla till toppen