Övrigt

Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan

Lärjungarnas enhet står tydligt i centrum för Jesus när han instiftar eukaristin. I den natt han blir förråd vädjar han inte bara för skaran i den Övre salen utan för ”alla som genom deras ord tror på mig” – det vill säga kyrkan. När han ger apostlarna den nya påskmåltiden till hans åminnelse, ber han […]

Sakramentsförvaltning och sakramentsfromhet i Svenska kyrkan Läs mer »

Byte av uppdrag inom vigningstjänsten? En vansklig utredning

Markus Hagberg, Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk Pastoraltidskrift 2020, s. 107-111. Om en person är vigd både till präst och diakon, ska det då finnas möjlighet till ”byte av uppdrag inom vigningstjänsten”? Den frågan ställs i en utredning som i slutet av november kom från kyrkokansliet (Dnr Ks 2014–1310). Promemorian är ett

Byte av uppdrag inom vigningstjänsten? En vansklig utredning Läs mer »

”Bevara den andliga enheten”. Om varför kyrkan behöver gudstjänstböcker

Mikael Löwegren. Artikeln är en lätt bearbetad version av en text i ”Och hela folket sade Amen”: perspektiv på gudstjänst och kyrka. Festskrift till ärkebiskop emeritus Gunnar Weman (Artos 2017), s. 262–280. Behöver kyrkan verkligen gudstjänstböcker? Vad skall dessa böcker i sådana fall innehålla? Jesus lämnade som bekant inget skrivet efter sig. I den äldsta

”Bevara den andliga enheten”. Om varför kyrkan behöver gudstjänstböcker Läs mer »

Rulla till toppen