Handboksförslagen

Alla upphovsrättsfrågor kring handboken är inte lösta

Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans Tidning nr 40/2020. ”Alla upphovsrättsliga frågor är lösta” säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling i KT 36/2020. Det gäller Kyrkohandboken 2017, och hon är intervjuad med anledning av den träffade uppgörelsen med Harald Göranssons efterlevande. Antingen talar hon mot bättre vetande eller så har hon inte koll på sina […]

Alla upphovsrättsfrågor kring handboken är inte lösta Läs mer »

De tunga invändningarna kvarstår

Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans Tidning 14, 3 april 2017. Agneta Lejdhamre ska ha stort tack för sin artikel i Kyrkans Tidning (12/2017). Den klargör var motsättningarna i Svenska kyrkan går. Debaclet kring kyrkohandboken blir i ljuset av artikeln helt begripligt. Det är inte första gången teologie doktorn Lejdhamre tar till orda. Med en beundransvärd

De tunga invändningarna kvarstår Läs mer »

Förminska inte kritiken

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans tidning den 29 september 2016. ”Förminska inte kritiken. Var öppen från start och lägga alla korten på bordet.” Det rådet ger Karin Tengby från Röda korset Svenska kyrkan när det gäller krishantering (Kyrkans Tidning 15/9). Rådet är i högsta grad aktuellt när det gäller arbetet med kyrkohandboken.

Förminska inte kritiken Läs mer »

Vad händer nu? Kyrkohandboken och remissen

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans tidning den 1 september 2016. Vad visade egentligen remissen om handboksförslaget? Sedan i början av sommaren har samtliga remissvar legat ute på nätet (kyrkligdokumentation.nu). Var och en kan själv läsa och göra sig en bild. Men det är ett gigantiskt material att ta sig igenom. Intressantast är

Vad händer nu? Kyrkohandboken och remissen Läs mer »

Handboken: Vill Svenska kyrkan vara en allmännelig kyrka?

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans tidnings webbupplaga 2 juni 2016. Därefter även återgiven i Svensk Pastoraltidskrift 2016, s. 428-429, då med sin ursprungliga rubrik: ”Kyrkohandboken — en katolsk liturgi för en katolsk kyrka?”. Den pågående handboksdebatten är närmast oöverskådlig. Flera viktiga parallella frågor diskuteras samtidigt och sidoskotten är många. Vad är egentligen kärnan i denna

Handboken: Vill Svenska kyrkan vara en allmännelig kyrka? Läs mer »

Handboken: Alla översättningar lämpar sig inte i liturgin

Kyrkans Tidnings webbupplaga 27 maj 2016. Ärkebiskopen har svarat på Svenska Akademiens remissvar på förslaget till ny kyrkohandbok. I hennes svar – inte minst i resonemanget hur välsignelsen ska formuleras – kan man få intrycket, att det är nödvändigt att förslaget följer de ordalydelser som finns i Bibel 2000 och att det är bibelkommissionen som

Handboken: Alla översättningar lämpar sig inte i liturgin Läs mer »

Tredje gången gillt? III Kyrkohandboksförslaget 2016 (3/3)

Publicerad i SPT 2016. Här finns en PDF-fil med alla tre artiklarna. Kyrkohandböcker är försiktiga till sin natur. De går knappast i bräschen för en utveckling utan legitimerar snarare rådande praxis. Mot den bakgrunden måste handboksförslaget (HBF 16) läsas. Dess bredd och spretighet säger inte i första hand något om hur framtidens gudstjänst kommer att

Tredje gången gillt? III Kyrkohandboksförslaget 2016 (3/3) Läs mer »

Svenska kyrkan sågar av grenen de sitter på

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i Dagen 25 april 2016. Den kristna bekännelsen bryts sedan några decennier ner ”inifrån Svenska kyrkan själv”, skrev prästen Bo Brander (Dagen 5 april). Tendenserna är desamma bland protestantiska kyrkor i västvärlden. Brander ser ett paradigmskifte som innebär att personen och namnet Jesus bleknar bort och ersätts av det

Svenska kyrkan sågar av grenen de sitter på Läs mer »

Tredje gången gillt? II Kyrkohandboksförslaget – Måltiden (2/3)

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i SPT 2016. Här finns en PDF-fil med alla tre artiklarna. Måltiden Liturgireformer i många olika samfund under andra hälften av 1900-talet låter måltidsdelen av mässan formas efter skeendet i instiftelseorden: Jesus tog, tackade, bröt och gav. Denna tankegång finns också i HB 86 och i handboksförslaget. På några

Tredje gången gillt? II Kyrkohandboksförslaget – Måltiden (2/3) Läs mer »

Tredje gången gillt? Kyrkohandboksförslaget 2016 (1/3)

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i SPT 2016. Här finns en PDF-fil med alla tre artiklarna. ”Tredje gången gillt!” skulle kunna vara slogan för det senaste handboksförslaget, som nu är ute på remiss. Ett första förslag kom 2000 (HBF 00); det sågades av remissinstanserna. Ett andra kom 2012 (HBF 12). Och det vi nu

Tredje gången gillt? Kyrkohandboksförslaget 2016 (1/3) Läs mer »

Rulla till toppen