Bibel och liturgi

Handboken: Alla översättningar lämpar sig inte i liturgin

Kyrkans Tidnings webbupplaga 27 maj 2016. Ärkebiskopen har svarat på Svenska Akademiens remissvar på förslaget till ny kyrkohandbok. I hennes svar – inte minst i resonemanget hur välsignelsen ska formuleras – kan man få intrycket, att det är nödvändigt att förslaget följer de ordalydelser som finns i Bibel 2000 och att det är bibelkommissionen som …

Handboken: Alla översättningar lämpar sig inte i liturgin Läs mer »

Tredje gången gillt? III Kyrkohandboksförslaget 2016 (3/3)

Publicerad i SPT 2016. Här finns en PDF-fil med alla tre artiklarna. Kyrkohandböcker är försiktiga till sin natur. De går knappast i bräschen för en utveckling utan legitimerar snarare rådande praxis. Mot den bakgrunden måste handboksförslaget (HBF 16) läsas. Dess bredd och spretighet säger inte i första hand något om hur framtidens gudstjänst kommer att …

Tredje gången gillt? III Kyrkohandboksförslaget 2016 (3/3) Läs mer »

Refektioner över nattvardsbönerna i HBF 2012

Mikael Isacson. Föredrag för präster och kyrkomusiker i Göta Älvdalens kontrakt, Göteborgs stift den 7 mars 2013. 1. Uppgift Avsikten här är att ge några teologiska, liturgiska och språkliga reflektioner utifrån en närläsning av nattvardsbönerna i handboksförslaget 2012. Min utgångspunkt är dels såsom nytestamentlig exeget med vana att dissekera texter i detalj, dels såsom kyrkoherde …

Refektioner över nattvardsbönerna i HBF 2012 Läs mer »

Bibelläsningar för vardagsmässan

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 114-115. I det Missale som gavs ut på Artos förlag 2008 finns bland mycket annat förslag på bibelläsningar för vardagsmässan. Dessa har nu redigerats i en volym, likt en evangeliebok, med titeln Lektionarium (Artos). Boken ger möjlighet att under veckans mässor följa kyrkoåret och samtidigt utlägga och …

Bibelläsningar för vardagsmässan Läs mer »

Firandet av vardagsmässa

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2008, s. 745-748. Redaktionskommitteèn för arbetet med utgivandet av aKF:s nya missale, Mikael Löwegren, Mikael Isacson och Henrik Glamsjö, lämnar här förslag på hur vardagsmässan – det som tidigare kallades veckomässän – kan gestaltas på ett liturgiskt fullödigt sätt och ger förslag till läsningar …

Firandet av vardagsmässa Läs mer »

Rulla till toppen