Mässans samling

Grund och gränser för nattvardsfirandet i Svenska kyrkan

Sammanfattning i PDF-format. ”Gör detta till min åminnelse” ”Gör detta till min åminnelse” (1 Kor 11:24, 25; Luk 22:19). Jesu uppmaning till lärjungarna är grunden till nattvardsfirandet, inte bara för Svenska kyrkan utan för alla kyrkor. I Nya testamentet finns fyra skildringar av nattvardens instiftande (Matt 26:20–29; Mark 14:17–25; Luk 2:14–23; 1 Kor 11:23–25). Redan […]

Grund och gränser för nattvardsfirandet i Svenska kyrkan Läs mer »

Gudstjänst i Svenska kyrkan

Mikael Löwegren. Publicerad i Stina Fallberg Sundmark (red.) Kristen gudstjänst – en introduktion, Artos 2018, s. 103-135 . Svenska kyrkans gudstjänstliv kännetecknas idag av stor pluralitet. Vilken typ av gudstjänst det är man firar, hur den gestaltas och vilken musik man använder skiftar i hög grad från församling till församling. Utvecklingen har de senaste decennierna

Gudstjänst i Svenska kyrkan Läs mer »

Tredje gången gillt? Kyrkohandboksförslaget 2016 (1/3)

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i SPT 2016. Här finns en PDF-fil med alla tre artiklarna. ”Tredje gången gillt!” skulle kunna vara slogan för det senaste handboksförslaget, som nu är ute på remiss. Ett första förslag kom 2000 (HBF 00); det sågades av remissinstanserna. Ett andra kom 2012 (HBF 12). Och det vi nu

Tredje gången gillt? Kyrkohandboksförslaget 2016 (1/3) Läs mer »

”Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten …” Om en böns nyfödelse och nytolkning i Svenska kyrkan

Mikael Isacson. Publicerad i Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 88 (2013), s. 146-160. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din Son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Många gudstjänstfirare i Svenska kyrkan känner igen ovanstående bön. Trots att

”Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten …” Om en böns nyfödelse och nytolkning i Svenska kyrkan Läs mer »

Ny kyrkohandbok, 2. Mässans samling och Ordet

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 697-703. Kan även läsas som PDF. Det förslag till ny kyrkohandbok som skall nu skall prövas i Svenska kyrkan innehåller dels vad som kallas den allmänna gudstjänsten, dels de kyrkliga handlingarna (dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning). Förslaget består av tre böcker: en textvolym,

Ny kyrkohandbok, 2. Mässans samling och Ordet Läs mer »

Ny kyrkohandbok, 1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 657-662. Kan även läsas som PDF. Våren 2016 ska Svenska kyrkan få en ny kyrkohandbok. Ett försöksmaterial och antagits och prövas under kyrkoåret 2012/13; cirka en tredjedel av församlingarna deltar i försöksverksamheten. Redan i februari 2014 ska utvärderingen lämnas in och, om allt går

Ny kyrkohandbok, 1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet Läs mer »

Syndabekännelse, avlösning och nattvardsfirande

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk kyrkotidning 2012, s. 388-389. I SKT nr 19/2012 gör Thomas Ekstrand en förtjänstfull genomgång av förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Den enskilda fråga som han uppmärksammar mest är ”vilken ställning bönen om förlåtelse (syndabekännelsen) och förlåtelse-/löftesorden skall ha”. Ekstrand konstaterar helt riktigt: ”I något varierande

Syndabekännelse, avlösning och nattvardsfirande Läs mer »

Fortsättning följer? – om botakt och avlösning i mässan

M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 606-607. Biörn Fjärstedt efterlyser i SPT nr 18/2012 ”en rimlig samsyn” om eukaristins öppning och en botakt där eller inte. Jag delar hans önskan om att få till ett samtal som för denna fråga framåt. Bakgrunden är förstås den alltmer differentierade praxis som präglar svenskt kyrkoliv också

Fortsättning följer? – om botakt och avlösning i mässan Läs mer »

Rulla till toppen