Mässans samling

Syndabekännelse och eukaristi

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 461-464. Den svenska högmässan inleds i den nuvarande handboken med en syndabekännelse. Ganska ofta stöter åtminstone jag på tanken att detta är det sätt som gudstjänsten har inletts i alla tider. Senast läser jag i aKF:s årsbok en artikel av Biörn Fjärstedt om boten där han i […]

Syndabekännelse och eukaristi Läs mer »

”Förlåt mig!”

M. Löwegren. Publicerad i Tidskriften Evangelium, nr 2 2012. Omtryckt i Sofia Lilly Jönsson (red.), Strukturer, arvet, prästen, avförtrollning: svenskkyrklig idé, kultur och kritik, Helsingborg: GAudete 2013, s. 108-118. Svenska kyrkan håller på att arbeta igenom sin gudstjänstordning. Bland de saker som diskuteras är frågan om syndabekännelsen. Tankar på att ta bort den väcker starka

”Förlåt mig!” Läs mer »

Andra former för mässans botakt

M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 13-15. I en tidigare artikel i SPT (nr 25/2011) har jag argumenterat för att vår nuvarande ordning i Svenska kyrkan med ett infogat skriftermål i mässan – beredelsen – varken tar synden på tillräckligt allvar eller gör rättvisa åt förlåtelsens befriande kraft. Jag menar att botakten av

Andra former för mässans botakt Läs mer »

”Men tar vi inte för lätt på synden…?” Om beredelsen i mässan

M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 783-790. I processen fram mot den nya kyrkohandbok för Svenska kyrkan som ska klar år 2014 har frågan om beredelsen i mässan aktualiserats. Det är därför hög tid för en pastoral diskussion om denna beredelse. Det den gällande handboken från 1986 benämner beredelsen är detsamma som ett

”Men tar vi inte för lätt på synden…?” Om beredelsen i mässan Läs mer »

Syndabekännelse och eukaristi. Några nedslag i kyrkohistorien som bakgrund

M. Isacson. Publicerad i M. Löwegren (red.), ”Till syndernas förlåtelse”. Perspektiv på beredelsen i mässan, Skellefteå: Artos och Norma bokförlag 2011, s. 11-24. Utifrån Den svenska kyrkohandboken ter det sig närmast självklart att en mässa ska innehålla en kollektiv syndabekännelse som följs av prästens tillsägelse om syndernas förlåtelse.[i] Ur teologisk synvinkel framställs därmed syndaförlåtelse som

Syndabekännelse och eukaristi. Några nedslag i kyrkohistorien som bakgrund Läs mer »

Bot, bön och lovsång. Gudstjänstperspektiv på beredelsen i mässan

M. Löwegren. Publicerad i dens. (red.), ”Till syndernas förlåtelse”. Perspektiv på beredelsen i mässan, Skellefteå: Artos och Norma bokförlag 2011,s. 43-62. Med 1986 års kyrkohandbok blev för första gången i Svenska kyrkan ett allmänt skriftermål – ”Beredelsen” – det enda sättet att gestalta botmomentet i mässans inledning. Denna ordning med ett obligatoriskt allmänt skriftermål väcker

Bot, bön och lovsång. Gudstjänstperspektiv på beredelsen i mässan Läs mer »

Firandet av vardagsmässa

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2008, s. 745-748. Redaktionskommitteèn för arbetet med utgivandet av aKF:s nya missale, Mikael Löwegren, Mikael Isacson och Henrik Glamsjö, lämnar här förslag på hur vardagsmässan – det som tidigare kallades veckomässän – kan gestaltas på ett liturgiskt fullödigt sätt och ger förslag till läsningar

Firandet av vardagsmässa Läs mer »

Mässans samling och sändning i det nya missalet

H. Glamsjö, M. Isacson & M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2008, s. 713-716. Redaktionskommittén för arbetet med utgivandet av aKF:s nya missale, Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwegren, diskuterar här mässan inledning och avslutning i anledning av utgivandet av detta nya missale. En artikel med allmänna överväganden och vägval i missalet publicerades i

Mässans samling och sändning i det nya missalet Läs mer »

Den homiletiska sidans Ingresser kyrkoåret 2006

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2007, s. 671-675. Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse reviderar f.n. sitt missale (”Noterias missale”). Texter och böner för de enskilda söndagarna har i ett första skede reviderats och kompletterats.  Under det kommande kyrkoåret kommer detta material att publiceras och kommenteras i SPT. En tredje serie kollektböner

Den homiletiska sidans Ingresser kyrkoåret 2006 Läs mer »

Rulla till toppen