Syndabekännelse och mässans botakt

Tredje gången gillt? Kyrkohandboksförslaget 2016 (1/3)

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i SPT 2016. Här finns en PDF-fil med alla tre artiklarna. ”Tredje gången gillt!” skulle kunna vara slogan för det senaste handboksförslaget, som nu är ute på remiss. Ett första förslag kom 2000 (HBF 00); det sågades av remissinstanserna. Ett andra kom 2012 (HBF 12). Och det vi nu […]

Tredje gången gillt? Kyrkohandboksförslaget 2016 (1/3) Läs mer »

”Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten …” Om en böns nyfödelse och nytolkning i Svenska kyrkan

Mikael Isacson. Publicerad i Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 88 (2013), s. 146-160. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din Son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Många gudstjänstfirare i Svenska kyrkan känner igen ovanstående bön. Trots att

”Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten …” Om en böns nyfödelse och nytolkning i Svenska kyrkan Läs mer »

Ny kyrkohandbok, 2. Mässans samling och Ordet

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 697-703. Kan även läsas som PDF. Det förslag till ny kyrkohandbok som skall nu skall prövas i Svenska kyrkan innehåller dels vad som kallas den allmänna gudstjänsten, dels de kyrkliga handlingarna (dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning). Förslaget består av tre böcker: en textvolym,

Ny kyrkohandbok, 2. Mässans samling och Ordet Läs mer »

Ny kyrkohandbok, 1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 657-662. Kan även läsas som PDF. Våren 2016 ska Svenska kyrkan få en ny kyrkohandbok. Ett försöksmaterial och antagits och prövas under kyrkoåret 2012/13; cirka en tredjedel av församlingarna deltar i försöksverksamheten. Redan i februari 2014 ska utvärderingen lämnas in och, om allt går

Ny kyrkohandbok, 1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet Läs mer »

Syndabekännelse, avlösning och nattvardsfirande

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk kyrkotidning 2012, s. 388-389. I SKT nr 19/2012 gör Thomas Ekstrand en förtjänstfull genomgång av förslaget till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Den enskilda fråga som han uppmärksammar mest är ”vilken ställning bönen om förlåtelse (syndabekännelsen) och förlåtelse-/löftesorden skall ha”. Ekstrand konstaterar helt riktigt: ”I något varierande

Syndabekännelse, avlösning och nattvardsfirande Läs mer »

Fortsättning följer? – om botakt och avlösning i mässan

M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 606-607. Biörn Fjärstedt efterlyser i SPT nr 18/2012 ”en rimlig samsyn” om eukaristins öppning och en botakt där eller inte. Jag delar hans önskan om att få till ett samtal som för denna fråga framåt. Bakgrunden är förstås den alltmer differentierade praxis som präglar svenskt kyrkoliv också

Fortsättning följer? – om botakt och avlösning i mässan Läs mer »

Syndabekännelse och eukaristi

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 461-464. Den svenska högmässan inleds i den nuvarande handboken med en syndabekännelse. Ganska ofta stöter åtminstone jag på tanken att detta är det sätt som gudstjänsten har inletts i alla tider. Senast läser jag i aKF:s årsbok en artikel av Biörn Fjärstedt om boten där han i

Syndabekännelse och eukaristi Läs mer »

”Förlåt mig!”

M. Löwegren. Publicerad i Tidskriften Evangelium, nr 2 2012. Omtryckt i Sofia Lilly Jönsson (red.), Strukturer, arvet, prästen, avförtrollning: svenskkyrklig idé, kultur och kritik, Helsingborg: GAudete 2013, s. 108-118. Svenska kyrkan håller på att arbeta igenom sin gudstjänstordning. Bland de saker som diskuteras är frågan om syndabekännelsen. Tankar på att ta bort den väcker starka

”Förlåt mig!” Läs mer »

Andra former för mässans botakt

M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 13-15. I en tidigare artikel i SPT (nr 25/2011) har jag argumenterat för att vår nuvarande ordning i Svenska kyrkan med ett infogat skriftermål i mässan – beredelsen – varken tar synden på tillräckligt allvar eller gör rättvisa åt förlåtelsens befriande kraft. Jag menar att botakten av

Andra former för mässans botakt Läs mer »

Rulla till toppen