”Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten …” Om en böns nyfödelse och nytolkning i Svenska kyrkan

Mikael Isacson. Publicerad i Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 88 (2013), s. 146-160.

Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten,
så att din Son, när han kommer till oss,
må i våra hjärtan finna en beredd boning.
Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Många gudstjänstfirare i Svenska kyrkan känner igen ovanstående bön. Trots att den aldrig varit officiellt påbjuden eller införd i Den svenska kyrkohandboken har den fått stor spridning och används som inledande bön i högmässan, innan prästen håller sitt skriftetal eller beredelseord. Vad som kanske är mindre känt är den betydelse som grundarna av Laurentius Petri-sällskapet – Arthur Adell och Knut Peters – haft för bönens spridning. Här kommer bönens historik – inte minst i Svenska kyrkan under 1900-talet – att undersökas, men också hur olika textvarianter och skilda liturgiska kontexter påverkar bönens innehåll.

För vidare läsning, se Årsbok för Svenskt gudstjänstliv eller ladda ner PDF.

Rulla till toppen