Svar till Biörn Fjärstedt

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 606.

Med anledning av Biörn Fjärstedts brev i SPT nr 18 [2012] efter min artikel om syndabekännelse och eukaristi i fornkyrkan vill jag genmäla två saker:

1. Avsikten i artikeln var endast att visa att syndabekännelse med avlösning i fornkyrkan inte var inledningen till mässan. Det finns mig veterligen inga liturgier eller dokument som har en sådan inledning. Det innebär naturligtvis inte att det inte kan ha förekommit, men det förefaller högst osannolikt. Vill man däremot läsa min artikel som en argumentation hur mässans inledning de facto såg ut i fornkyrkan, är det naturligtvis ett svagt resonemang. Nu var min avsikt inte detta och den som i detalj vill gräva vidare i hur mässan inleddes kan med fördel läsa J. A. Jungmans Missarum sollemnia 1948 (eng. övers. The Mass of the Roman Rite 1951-55) eller Frank C. Senn Christian Liturgy 1997. De kan ge bättre hänvisningar till liturgiska texter än vad som finns utrymme i SPT.

2. Fjärstedt anför några bibeltexter för att argumentera att en kristen människa behöver bekänna sina synder och ta emot Guds förlåtelse. Om detta är vi knappast oenig. Däremot om formerna för det. För mig är den grundläggande frågan: Var någonstans i dessa bibeltexter framgår det att varje eukaristiskt firande måste inledas med syndabekännelse och absolution? Jag kan inte se det i någon av de texter som Fjärstedt hänvisar till.

Rulla till toppen