Bröd och vin i mässan

Enhetens tecken: Att gestalta mässan i Svenska kyrkan idag

Eukaristin är hela kyrkans gudstjänst. Den lokalt firade mässan skall – såväl i sin struktur som i enskilda delar – svara mot liturgins innersta väsen, anknyta till den stora kyrkliga liturgitraditionen och ge uttryck för allmännelig/katolsk och apostolisk tro. Följande fyra punkter är en vägledning till ett firande av mässan enligt Svenska kyrkans handbok såsom […]

Enhetens tecken: Att gestalta mässan i Svenska kyrkan idag Läs mer »

Regler och pastorala undantag i nattvardsfirandet

Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2015, s. 525-527. I en tidigare artikel har jag argumenterat för ett ecklesiologiskt och bibliskt helhetsperspektiv på brödet och vinet i Herrens måltid (SPT xx/2015). Det ska kunna kännas igen som samma bröd och vin vart man än kommer för att fira mässan, eftersom vi delar bordsgemenskap med kyrkan

Regler och pastorala undantag i nattvardsfirandet Läs mer »

Bröd och vin – en fråga om sammanhang

Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2015, s 493-495. I fyra principiellt viktiga artiklar har Markus Hagberg i dessa spalter tagit upp frågan om brödet och vinet i Herrens måltid (SPT 11–12/2012, 7–8/2014). Jag vill här närma mig samma område, men ur två något annorlunda perspektiv. Vad händer om vi medvetet skiftar fokus: från ett

Bröd och vin – en fråga om sammanhang Läs mer »

”Han tog ett bröd …” En essä om brödet, vinet och mässan

Mikael Löwegren. Publicerad i M. Hagberg (red.), Bortom protestantismen (aKF:s årsbok 2014), s. 131-162. Aldrig på de tusen år som kristendomen varit etablerad i Sverige har det firats så mycket mässor som idag. Och aldrig har det skett under så skiftande former som idag. Går man till en nattvardsgudstjänst i Svenska kyrkan kan man möta

”Han tog ett bröd …” En essä om brödet, vinet och mässan Läs mer »

Nattvardens vin i BEM-dokumentet

Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2015, s. 276. Senaste numret av Evangelium – nättidskriften för svenskkyrklig idé, kultur och kritik – har tema ”Blodet”. Flera artiklar handlar om nattvardens bröd och vin ur olika synvinklar. I sin essä ”Kristi blod förenas med vårt blod” försvarar docenten Ninna Edgardh druvjuicens plats i mässan. Utgångspunkten är

Nattvardens vin i BEM-dokumentet Läs mer »

Rulla till toppen