Mässan som offer

Vår ståndpunkt om mässan som offer. Replik/Slutreplik till Bengt Hägglund

H. Glamsjö, M. Isacson & M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2010, s. 396-397. När Bengt Hägglund i SPT 6/2010 återkommer i frågan om mässan som offer måste vi säga att vi inte känner igen oss i hans beskrivning av vår ståndpunkt. Vi undrar var vi skulle ha: talat om ”den vigde prästen” som den […]

Vår ståndpunkt om mässan som offer. Replik/Slutreplik till Bengt Hägglund Läs mer »

Kan kroppen skiljas från sitt huvud. En tanke med anledning av Johan Herbertssons artikel

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Svensk pastoraltidskrift 2010, s. 396. Johan Herbertssons artikel i SPT 8/2010 är en förtjänstfull redogörelse för den svenska reformatoriska traditionens försök att hitta ett bibliskt sätt att tala om mässan som offer. Särskilt framhålls, med rätta, ärkebiskop Laurentius Petri. Uppbackad av ingen mindre än Gustaf Aulén och dennes tolkning

Kan kroppen skiljas från sitt huvud. En tanke med anledning av Johan Herbertssons artikel Läs mer »

Mässan och offret ännu en gång. En längre replik till Johan Herbertsson

H. Glamsjö, M. Isacson & M. Löwegren. Svensk pastoraltidskrift 2010, s. 104-105. I diskussionen kring mässan om offer sätter Johan Herbertsson (SPT 4/2010) fingret på en viktig punkt. Med sin appell för teologiska distinktioner varnar han hälsosamt för en romantik som inte vill se teologiska skillnader i vitögat. Herbertsson ger en form av offertanke hemortsrätt

Mässan och offret ännu en gång. En längre replik till Johan Herbertsson Läs mer »

En replik angående mässan som offer

H. Glamsjö, M. Isacson & M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2010, s. 104-105. I sin replik (SPT 3/2010) ang. mässan som offer skriver professor Bengt Hägglund att ”en nattvardsliturgi med en explicit mässofferstanke står i strid med Svenska kyrkans bekännelse”. Att reformationstidens bekännelseskrifter tar avstånd från den senmedeltida tolkningen av mässan som offer –

En replik angående mässan som offer Läs mer »

En rikedom av nattvardsmotiv. En kort replik till Jonas Nilsson

H. Glamsjö, M. Isacson & M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2007, s. 215. Det gläder oss att ett samtal nu kommit igång om mässans teologi och praxis. I ett inlägg i SPT 7/2007 skriver Jonas Nilsson skriver att ”i 13 av kyrkohandbokens 14 postkommunionsböner förs tacksägelsetanken uttryckligen fram. I Noterias missale och ännu revisionskommitténs

En rikedom av nattvardsmotiv. En kort replik till Jonas Nilsson Läs mer »

Åminnelsen i mässan – en replik till Johan Herbertsson

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2007, s. 114-115. Johan Herbertsson har i SPT 3/2007 kommit med några synpunkter på den artikel där vi – som en replik till Bengt Hägglund – diskuterar relationen mellan Kristi offer på Golgata och mässan som offer.

Åminnelsen i mässan – en replik till Johan Herbertsson Läs mer »

Ytterligare om begreppet offer i liturgin

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2006, s. 750-751. Professor Bengt Hägglund skriver i SPT 22/2006 kring om och hur man kan – eller inte kan – använda begreppet ”offer” i samband med nattvarden. Artikeln är skriven med anledning av det preliminära material som kontinuerligt publicerats i SPT från aKF:s

Ytterligare om begreppet offer i liturgin Läs mer »

Rulla till toppen