Dopet

Några frågor kring dop i krissituation samt förslag på ordning för dess bekräftelse

Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk Pastoraltidskrift 2016, s. 741-748. Jag hade anledning att tala med en sjukhuspastor som döpt ett barn i krissituation. Barnet hade sedan överlevt och föräldrarna önskade en bekräftelse av dopet tillsammans med en större krets av närstående. Inledningsvis verkade det osäkert om det verkligen var ett dop som ägt rum; det […]

Några frågor kring dop i krissituation samt förslag på ordning för dess bekräftelse Läs mer »

Barnvälsignelse och vägen framåt

M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 630-631. Till skillnad från mycket annan teologisk debatt så rör sig Marco Aldéns och Markus Hagbergs samtal om barndop och barnvälsignelse framåt. (SPT nr 12, 13 och 17). Hagbergs viktigaste bidrag hittills är hans påvisande att det egentligen förstås handlar om kyrkosyn. Aldéns att han fortsätter att

Barnvälsignelse och vägen framåt Läs mer »

Dopet som tecken och redskap för världens frälsning. Fyra kritiska och konstruktiva frågor

M. Löwegren. I dens. (red.), Kyrkans och dopet idag. Om dop i 2010-talet (Publikationer från Växjö stift Nr 18), Skellefteå: Artos och Norma bokförlag 2013, s. 81-100. Inledning: om doppastoral och dopteologi Dopet har kommit att aktualiseras under senare år. Det finns många faktorer som har gjort det nödvändigt att på nytt ställa frågorna om

Dopet som tecken och redskap för världens frälsning. Fyra kritiska och konstruktiva frågor Läs mer »

Kyrkan och dopet idag

M. Löwegren. I dens. (red.), Kyrkans och dopet idag. Om dop i 2010-talet (Publikationer från Växjö stift Nr 18), Skellefteå: Artos och Norma bokförlag 2013, s. 137-141. Till det senaste präst- och diakonmötet i Växjö stift (oktober 2009) inkom en motion av prosten Dag Sandahl. Han föreslog där tillsättande av ”en arbetsgrupp med fem präster

Kyrkan och dopet idag Läs mer »

Rulla till toppen