Mässans måltid

Bröd och vin – en fråga om sammanhang

Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2015, s 493-495. I fyra principiellt viktiga artiklar har Markus Hagberg i dessa spalter tagit upp frågan om brödet och vinet i Herrens måltid (SPT 11–12/2012, 7–8/2014). Jag vill här närma mig samma område, men ur två något annorlunda perspektiv. Vad händer om vi medvetet skiftar fokus: från ett […]

Bröd och vin – en fråga om sammanhang Läs mer »

”Han tog ett bröd …” En essä om brödet, vinet och mässan

Mikael Löwegren. Publicerad i M. Hagberg (red.), Bortom protestantismen (aKF:s årsbok 2014), s. 131-162. Aldrig på de tusen år som kristendomen varit etablerad i Sverige har det firats så mycket mässor som idag. Och aldrig har det skett under så skiftande former som idag. Går man till en nattvardsgudstjänst i Svenska kyrkan kan man möta

”Han tog ett bröd …” En essä om brödet, vinet och mässan Läs mer »

Nattvardens vin i BEM-dokumentet

Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2015, s. 276. Senaste numret av Evangelium – nättidskriften för svenskkyrklig idé, kultur och kritik – har tema ”Blodet”. Flera artiklar handlar om nattvardens bröd och vin ur olika synvinklar. I sin essä ”Kristi blod förenas med vårt blod” försvarar docenten Ninna Edgardh druvjuicens plats i mässan. Utgångspunkten är

Nattvardens vin i BEM-dokumentet Läs mer »

Om kommunionsprocession

Mikael Isacson. Publicerad i Svensk Pastoraltidskrift 2014, s. 794. I SPT 24/2014 tar ledaren upp formerna för firande av Herrens Heliga Nattvard. Dess huvudpoäng, att det är ”av största vikt att hålla fast vid den traditionella mässordningen med någon form av beredelse, Sanctus och Agnus Dei och en genomtänkt eukaristisk bön och praxis”, skriver jag

Om kommunionsprocession Läs mer »

Fridshälsningen i mässan

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk Pastoraltidskrift 2014, s. 664-665. Fridshälsningens dubbelhet Inom den Romersk-katolska kyrkan har en viss uppstramning av formerna för mässans fridshälsning initierats. I ett brev till de lokala biskopskonferenserna från Kongregationen för gudstjänstlivet, daterat den 7 juni, finns fyra förslag kring utväxlandet av Herrens frid. Dokumentet är slutresultatet av

Fridshälsningen i mässan Läs mer »

Flytta på fridshälsningen

Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Publicerad i Kyrkans Tidning 4 september 2014. Barbro Matzols gör sig nog till tolk för fler när hon i Kyrkans Tidning nummer 34/14 kommenterar fridshälsningen i mässan. Liksom inom den katolska kyrkan fungerar den ibland mindre väl. Det finns därför en viss ambivalens hos många gudstjänstfirare.

Flytta på fridshälsningen Läs mer »

Refektioner över nattvardsbönerna i HBF 2012

Mikael Isacson. Föredrag för präster och kyrkomusiker i Göta Älvdalens kontrakt, Göteborgs stift den 7 mars 2013. 1. Uppgift Avsikten här är att ge några teologiska, liturgiska och språkliga reflektioner utifrån en närläsning av nattvardsbönerna i handboksförslaget 2012. Min utgångspunkt är dels såsom nytestamentlig exeget med vana att dissekera texter i detalj, dels såsom kyrkoherde

Refektioner över nattvardsbönerna i HBF 2012 Läs mer »

Ny kyrkohandbok, 3. Måltiden och mässans sändning

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 725-732. Kan även läsas som PDF. Måltiden Liturgireformer i många olika samfund under andra hälften av 1900-talet låter måltidsdelen av mässan formas efter skeendet i instiftelseorden: Jesus tog, tackade, bröt och gav. Denna tankegång finns också med i HB 1986 och i föreliggande handboksförslag.

Ny kyrkohandbok, 3. Måltiden och mässans sändning Läs mer »

Ny kyrkohandbok, 1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet

Mikael Isacson och Mikael Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2012, s. 657-662. Kan även läsas som PDF. Våren 2016 ska Svenska kyrkan få en ny kyrkohandbok. Ett försöksmaterial och antagits och prövas under kyrkoåret 2012/13; cirka en tredjedel av församlingarna deltar i försöksverksamheten. Redan i februari 2014 ska utvärderingen lämnas in och, om allt går

Ny kyrkohandbok, 1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet Läs mer »

Rulla till toppen