Syndabekännelse och eukaristi. Några nedslag i kyrkohistorien som bakgrund

M. Isacson. Publicerad i M. Löwegren (red.), ”Till syndernas förlåtelse”. Perspektiv på beredelsen i mässan, Skellefteå: Artos och Norma bokförlag 2011, s. 11-24. Utifrån Den svenska kyrkohandboken ter det sig närmast självklart att en mässa ska innehålla en kollektiv syndabekännelse som följs av prästens tillsägelse om syndernas förlåtelse.[i] Ur teologisk synvinkel framställs därmed syndaförlåtelse som …

Syndabekännelse och eukaristi. Några nedslag i kyrkohistorien som bakgrund Läs mer »

Bot, bön och lovsång. Gudstjänstperspektiv på beredelsen i mässan

M. Löwegren. Publicerad i dens. (red.), ”Till syndernas förlåtelse”. Perspektiv på beredelsen i mässan, Skellefteå: Artos och Norma bokförlag 2011,s. 43-62. Med 1986 års kyrkohandbok blev för första gången i Svenska kyrkan ett allmänt skriftermål – ”Beredelsen” – det enda sättet att gestalta botmomentet i mässans inledning. Denna ordning med ett obligatoriskt allmänt skriftermål väcker …

Bot, bön och lovsång. Gudstjänstperspektiv på beredelsen i mässan Läs mer »

Vår ståndpunkt om mässan som offer. Replik/Slutreplik till Bengt Hägglund

H. Glamsjö, M. Isacson & M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2010, s. 396-397. När Bengt Hägglund i SPT 6/2010 återkommer i frågan om mässan som offer måste vi säga att vi inte känner igen oss i hans beskrivning av vår ståndpunkt. Vi undrar var vi skulle ha: talat om ”den vigde prästen” som den …

Vår ståndpunkt om mässan som offer. Replik/Slutreplik till Bengt Hägglund Läs mer »

Kan kroppen skiljas från sitt huvud. En tanke med anledning av Johan Herbertssons artikel

Henrik Glamsjö, Mikael Isacson & Mikael Löwegren. Svensk pastoraltidskrift 2010, s. 396. Johan Herbertssons artikel i SPT 8/2010 är en förtjänstfull redogörelse för den svenska reformatoriska traditionens försök att hitta ett bibliskt sätt att tala om mässan som offer. Särskilt framhålls, med rätta, ärkebiskop Laurentius Petri. Uppbackad av ingen mindre än Gustaf Aulén och dennes tolkning …

Kan kroppen skiljas från sitt huvud. En tanke med anledning av Johan Herbertssons artikel Läs mer »

Den liturgiska förnyelsen

Mikael Isacson. Publicerad i M. Hagberg (red.), ”En enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka.” Texter om kyrkan, aKF:s kallelse, vision och arbete (aKF:s årsbok 2009), Skellefteå: Artos och Norma bokförlag 2010, s. 101-107. Ursprungligen ett föredrag hållet på aKF:s kyrkodagar i Uppsala, 29 augusti 2009. Gunnar Rosendal (1897–1988) publicerar 1935 sin programförklaring Kyrklig förnyelse – …

Den liturgiska förnyelsen Läs mer »

Mässan och offret ännu en gång. En längre replik till Johan Herbertsson

H. Glamsjö, M. Isacson & M. Löwegren. Svensk pastoraltidskrift 2010, s. 104-105. I diskussionen kring mässan om offer sätter Johan Herbertsson (SPT 4/2010) fingret på en viktig punkt. Med sin appell för teologiska distinktioner varnar han hälsosamt för en romantik som inte vill se teologiska skillnader i vitögat. Herbertsson ger en form av offertanke hemortsrätt …

Mässan och offret ännu en gång. En längre replik till Johan Herbertsson Läs mer »

En replik angående mässan som offer

H. Glamsjö, M. Isacson & M. Löwegren. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2010, s. 104-105. I sin replik (SPT 3/2010) ang. mässan som offer skriver professor Bengt Hägglund att ”en nattvardsliturgi med en explicit mässofferstanke står i strid med Svenska kyrkans bekännelse”. Att reformationstidens bekännelseskrifter tar avstånd från den senmedeltida tolkningen av mässan som offer – …

En replik angående mässan som offer Läs mer »

Bygga vidare – Jerk Alton och den nutida kyrkorumsarkitekturen (recension)

M. Löwegren. Recension av Gunnar Weman (text) och Tord Harlin (foto), Bygga vidare – Jerk Alton och den nutida kyrkorumsarkitekturen, Skellefteå: Artos 2009. Publicerad i Svensk pastoraltidskrift 2010, s. 73-76. Bland mycket annat var Svenska kyrkans 1900-tal också ett kyrkobyggandets århundrade. Det byggdes om och byggdes nytt i en takt och omfattning som saknar motstycke. …

Bygga vidare – Jerk Alton och den nutida kyrkorumsarkitekturen (recension) Läs mer »

Rulla till toppen